Escut d'Ajuntament de ParcentAjuntament de Parcent

Divendres
9 de Desembre de 2022
16:01:55

Actualitzar

Seu electrònica
Imatge de persones conversant

Calendari Oficial: dies inhÓbils

L'article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accÚs electr˛nic dels ciutadans als serveis p˙blics estableix: "cada seu electr˛nica en la qual estigui disponible un registre electr˛nic determinarÓ, atenent a l'Ómbit territorial en el qual exerceix les seves competŔncies el titular d'aquella, els dies que es consideressin inhÓbils a l'efecte dels apartats anteriors".